Kim jesteśmy?

Firma "Bei-Trans" spełnia transportowanie jakichkolwiek rodzajów ładunków, w tym niegabarytnych i niebezpiecznych, w 48 krajach, na trzech kontynentach.

NASZE WARTOŚCI


Bei-Trans - to firma, która nadaje dużej ważności operatywnemu opracowaniu logistycznych decyzji dla najszybszego zadowolenia transportowych potrzeb klienta.

Bei-Trans - to firma, która szybko reaguje na możliwości rynku.

Bei-Trans - to firma, która codziennie integruje proste i skuteczne metody biznesu na szybkie podejmowanie decyzji.

Bei-Trans - rodzinna firma z rodzinnymi wartościami, która zadowala interesy klienta, jest odpowiedzialna za jakość i działa uczciwie we wszystkim, z czym ma sprawę.

NASZA JAKOŚĆ


Bei-Trans jest firmą zorientowanej na klienta. Kim by nie byli nasi interesanci - międzynarodowe firmy-producenci FMCG, ukraińskie i zagraniczne fabryki, międzynarodowe korporacje, partnerzy po biznesie czy prywatne przedsiębiorcy-przewoźnicy - wszyscy oni muszą odczuwać, że ich potrzeby są dla nas ważne.

Bei-Тrans - posiada własny system zarządu jakością QMS (Quality Management System).

W Bei-Тransie pracują kwalifikowani managerzy z logistyki, które spełniają stałą kontrolę nad wymianą informacji i gwarantują jednolitość ładunków.

WASZE PRZEWAGI


Wartości i jakość Bei-Тransu w sumie tworzą Wasze przewagi.

Nasze managery uzgadniają potrzeby interesantów i - jak rezultat - potrzebny produkt jest dostarczany w potrzebny czas na potrzebne miejsce.

Bei-Тrans zawsze oferuje optymalny wybór transportu.

Bei-Тrans nadzoruje za położeniem ładunków w czasie rzeczywistym.

Bei-Тrans orientuje się w sytuacji prawnej i potrafi błyskawicznie znaleźć rozwiązanie jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności.

Bei-Trans w cyfrach

Statystyka ilości przewozów i główne osiągnięcia firmy.

20 lat

Doświadczenie na międzynarodowym i lokalnym rynku

12000 t.

Objętość miesięczna transportowania

49 krajów

Spełniamy transportowanie na trzech kontynentach

ISO 9001-2001

Certyfikacja jakości 2007 r.

ISO 9001-2009

Certyfikacja jakości 2012 r.

Członkostwo

2007 r. - Krajowa Izba Gospodarcza Ukrainy

Laureat

2008 r. - 100 najlepszych towarów i usług Ukrainy

Laureat

2010 r. - Premia WNP w zakresie jakości

Zwycięzca konkursu

2009 r. - 100 najlepszych towarów i usług Ukrainy

Nasze pracownicy

U nas pracują kwalifikowane specjaliści, które zadbają o całość oraz nieszkodzenie towarów klienta.

Korporatywna odpowiedzialność społeczna

Bei-Trans jest odpowiedzialny za konsekwencje i wpływ swej działalności.


Spółka Bei-Trans w swoich działaniach stosuje ogólnie przyjęte standardy CSR (Corporate Social Responsibility). Korporatywna odpowiedzialność społeczna funkcjonuje jako stosowany, samoregulujący mechanizm, jaki pozwala nam kontrolować własny biznes zgodnie z prawem, etyki i standardami międzynarodowymi.

Spółka Bei-Trans jest odpowiedzialna za konsekwencje i wpływ swej działalności na środowisko (w wykorzystaniu pojazdów, które spełniają najwyższe standardy ochrony środowiska), konsumentów, pracowników i inne osoby uczestniczące w sferze publicznej.

"Wczorajsza" logistyczna misja firmy jest dzisiaj zamieniona szerszym pojęciem odpowiedzialności społecznej. Dlatego Spółka Bei-Trans wykorzystuje nieco większe i ostrzejsze pojecie CSR w swojej działalności. To podejście można określić jako LSR lub Logistics Social Responsibility. Szczególnie koncentrujemy się na takich kluczowych kierunkach, jak ekologia, bezpieczeństwo i prawa człowieka w ramach tego podejścia.

Nasze Klienci

Firma Bei-Trans ciesze się zaufaniem. Nasz brand
jest dobrze znany jak na międzynarodowym, tak i na lokalnym rynku usług spedycyjnych.


ftr-logo-kraft
martini1
ariston
logo-ontex
logo-rehau
Beiersdorf-logo1
SCA-logo1
whirlpool-logo1
leoni-logo1
can_pack1
reckitt_benckiser