O nas

Kim jesteśmy?

Firma „Bei-Trans” spełnia transportowanie jakichkolwiek rodzajów ładunków, w tym niegabarytnych i niebezpiecznych, w 48 krajach, na trzech kontynentach.

NASZE WARTOŚCI

Bei-Trans – to firma, która nadaje dużej ważności operatywnemu opracowaniu logistycznych decyzji dla najszybszego zadowolenia transportowych potrzeb klienta.

Bei-Trans – to firma, która szybko reaguje na możliwości rynku.

Bei-Trans – to firma, która codziennie integruje proste i skuteczne metody biznesu na szybkie podejmowanie decyzji.

Bei-Trans – rodzinna firma z rodzinnymi wartościami, która zadowala interesy klienta, jest odpowiedzialna za jakość i działa uczciwie we wszystkim, z czym ma sprawę.

NASZA JAKOŚĆ

Bei-Trans jest firmą zorientowanej na klienta. Kim by nie byli nasi interesanci – międzynarodowe firmy-producenci FMCG, ukraińskie i zagraniczne fabryki, międzynarodowe korporacje, partnerzy po biznesie czy prywatne przedsiębiorcy-przewoźnicy – wszyscy oni muszą odczuwać, że ich potrzeby są dla nas ważne.

Bei-Тrans – posiada własny system zarządu jakością QMS (Quality Management System).

W Bei-Тransie pracują kwalifikowani managerzy z logistyki, które spełniają stałą kontrolę nad wymianą informacji i gwarantują jednolitość ładunków.

WASZE PRZEWAGI

Wartości i jakość Bei-Тransu w sumie tworzą Wasze przewagi.

Nasze managery uzgadniają potrzeby interesantów i – jak rezultat – potrzebny produkt jest dostarczany w potrzebny czas na potrzebne miejsce.

Bei-Тrans zawsze oferuje optymalny wybór transportu.

Bei-Тrans nadzoruje za położeniem ładunków w czasie rzeczywistym.

Bei-Тrans orientuje się w sytuacji prawnej i potrafi błyskawicznie znaleźć rozwiązanie jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności.