Spedycja kolejowa

service-2

Pomimo ograniczeń w korzystaniu spowodowanych brakiem dróg dojazdowych i oddalenia stacji transport kolejowy jest szeroko stosowany w organizacji transportowania rzeczy, szczególnie w ruchu międzynarodowym oraz organizacji ładunków tranzytowych. Stabilność i dostępności taryf kolejowych sprawia, ze to jest najbardziej ekonomiczna forma transportu. Firma „Bei-Trans” zapewnia wysoki poziom zintegrowanego spedycyjnego tranzytu usług oraz eksport-import ładunków w ruchu kolejowym.

Główne założenia firmy to szybkość, wysoka jakość usług oraz zapewnienie wykonania swoich obowiązków w celu schronienia integralności ładunku podczas transportu.

Usługi kolejowe świadczone przez firmę „Bei-Trans” zawierają:

  • Kontrakty i umowy dotyczące usług spedycyjnych dla tranzytu ładunków, eksportu oraz importu towarów do świadczenia usług spedycyjnych;
  • Skomputeryzowany proces: od otrzymania wniosku przez transport i aż do zakończenia transportowania;
  • Dostarczenie informacji o stanie i miejscu lokalizacji towaru, czas przekazania i zatory na przej?ciach granicznych;
  • Kontrola przepływu towarów przez terytorium Ukrainy i innych krajów;
  • Konsultacje optymizacji warunków przewozu towarów drogą kolejową.

Aby osiągnąć maksymalna efektywność transportu kolejowego, Bei-Trans oferuje:

  • Dostarczenie ładunków transportem drogowym do stacji kolejowych;
  • Organizowanie procesu przeładunku i składowania w terminalu;
  • Organizacja ubezpieczenia i usługi rzeczoznawcy.