Od ponad 24 lat zajmujemy się przewozem ładunków do 54 krajów na trzech kontynentach

Historia 

Bei-Trans to firma rodzinna, która od ponad 25 lat świadczy usługi w zakresie organizacji międzynarodowego transportu towarowego.

Historia kierunku transportowego firmy rozpoczęła się w 1996 r., kiedy zakupiono pierwsze ciężarówki do jej głównej działalności – dystrybucji wody mineralnej. Następnie ten kierunek został przekształcony w odrębny rodzaj usług.

Od samego początku firma wybrała własną specjalną ścieżkę i kładła nacisk na ekskluzywność: indywidualne podejście i znalezienie najlepszego rozwiązania dla każdego klienta. 

Dobra reputacja i wysoka jakość usług przyczyniły się do szybkiego wzrostu popytu na usługi, dlatego do transportu musieliśmy zaangażować przewoźników partnerskich. Tak więc w portfolio firmy pojawił się jeszcze jeden rodzaj działalności – spedycja. Później, aby zaspokoić rosnące potrzeby klientów, otworzyliśmy nowe kierunki – transport morski i kolejowy.

Korzystne położenie geograficzne na przecięciu szlaków handlowych i gospodarczych między Europą a Azją, Północą i Południem sprawiło, że szczególnie dobrze rozumiemy kulturę biznesową i mentalność tych regionów, a ze względu na okoliczności historyczne nasz wykwalifikowany personel jest dwujęzyczny i często wielojęzyczny, dlatego ta nasza szczególna cecha umożliwia lepsze porozumiewanie się z naszymi partnerami.

Obecnie Bei-Trans ma dwa biura: we Lwowie (Ukraina) i w Warszawie (Polska). Firma transportuje ładunki (w tym ponadgabarytowe i niebezpieczne) do 54 krajów na trzech kontynentach.

MISJA I WIZJA 

На фото - засновники компанії: Тарас Филипчук та Марія Бей

Misją firmy jest optymalizacja wydajności logistycznej naszych partnerów.

Zawsze byliśmy i jesteśmy najbardziej zorientowaną na klienta firmą. Dla nas ważne jest, abyśmy pracowali uczciwie i otwarcie, wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę, aby firmy naszych partnerów były jeszcze bardziej wydajne i konkurencyjne.

Ważną częścią sukcesu jest nasz zespół. Zjednoczeni wspólnymi celami i wartościami, umożliwiamy niemożliwe. Każdy członek zespołu daje z siebie wszystko, wykonując swoją część pracy w sposób przemyślany i rzetelny, dzięki czemu uzyskujemy najwyższe wyniki wspólnej działalności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNO-KORPORACYJNA 

Społeczna odpowiedzialność korporacyjna w firmie funkcjonuje jako wbudowany, samoregulujący mechanizm, który pozwala kontrolować i egzekwować prawo, etykę i standardy międzynarodowe. Bei-Trans ponosi odpowiedzialność za skutki i wpływ swojej działalności na środowisko (poprzez używanie pojazdów spełniających wysokie standardy ochrony środowiska), konsumentów, ich własnych pracowników i innych członków sfery publicznej.

„Wczorajsza” misja logistyczna została zastąpiona szerszą koncepcją opartą na społecznej odpowiedzialności. Dlatego firma Bei-Trans w swojej działalności stosuje znacznie węższą i jaśniejszą koncepcję niż CSR. Takie podejście można opisać jako LSR lub Logistics Social Responsibility. W ramach tego podejścia skupiamy naszą uwagę na kluczowych kwestiach, takich jak ekologia, bezpieczeństwo i prawa człowieka.

OFERTY PRACY 

Zapraszamy do przyłączenia się do zespołu Bei-Trans, który zrzesza wykwalifikowanych specjalistów, zaangażowanych w osiąganie najlepszych wyników w celu optymalizacji strategii logistycznej swoich klientów. Pracujemy w atmosferze wzajemnej pomocy i współpracy, zjednoczeni wspólnymi celami.

Oferujemy godne wynagrodzenie i możliwości rozwoju zawodowego.

Cenimy wkład każdego w rozwój firmy, dlatego inwestujemy również w szkolenia i rozwój pracowników.

Mamy następujące oferty pracy:

Przewiń do góry