Historia 

Bei-Trans jest firmą rodzinną, która od ponad 20 lat świadczy usługi w zakresie organizacji międzynarodowych przewozów.

Historia firmy rozpoczęła się w 1996 od dystrybucji wody mineralnej. „Bei-Trans” była jedną z czterech ukraińskich firm, które przeprowadziły transport do krajów skandynawskich, w tym Szwecji.

Firma od początku wybrała swoją specjalną ścieżkę i skupia się na ekskluzywnych: pojedynczych podeszwach i poszukiwaniu najlepszego rozwiązania dla każdego klienta. Dobra reputacja i wyniki przyczyniły się do szybkiego wzrostu popytu, więc dla transportu musiał przyciągnąć samochody partnerów-przewoźników. Tak więc jeszcze jedna działalność-spedycja ładunków rozpoczęła.

Obecnie „Bei-Trans” posiada dwa biura: we Lwowie i Warszawie (Polska). Firma realizuje transport wszelkiego rodzaju ładunków (w tym ponadgabarytowych i niebezpiecznych) do 53 krajów świata na trzech kontynentach.

WIZJI 

Zawsze byliśmy i są najbardziej zorientowane na klienta firmy. Ważne jest, abyśmy działali uczciwie i otwarcie, korzystać z naszego doświadczenia i wiedzy, aby działalność naszych partnerów była jeszcze bardziej skuteczna i konkurencyjna. Misją firmy jest Optymalizacja wydajności logistycznej naszych partnerów.

Nasz zespół jest ważnym elementem sukcesu. W połączeniu z wspólnymi celami i wartościami, robimy to niemożliwe. Kiedy każdy członek zespołu jest w pełni nauczany, wykonuje część prac przemyślanych i starannie, oczywiste jest, że ogólny wynik jest wysoki,-taras Fillypchuk, dyrektor „Bei-Trans”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I KORPORACYJNA 

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna w firmie funkcjonuje jako wbudowany, samoregulujący się mechanizm, który pozwala kontrolować i zapewniać wsparcie dla prawa, norm etycznych i międzynarodowych. „Bei-Trans” jest odpowiedzialny za konsekwencje i wpływ swojej działalności na środowisko (za pomocą środków transportu, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne), konsumentów, własnych pracowników i innych uczestników Sferze publicznej.

Wczoraj misja logistyczna została zastąpiona przez szerszą koncepcję, w zarządzaniu odpowiedzialnością społeczną. W związku z tym spółka „Bei-Trans” wykorzystuje nieco węższą i jaśniejszą koncepcję niż CSR w swojej działalności. Takie podejście można wyznaczać jako LSR lub logistyczną odpowiedzialność społeczną. W ramach tego podejścia skupiamy się szczególnie na kluczowych punktach, takich jak ekologia, bezpieczeństwo i prawa człowieka.

OFERTY PRACY 

Spółka „Bei-Trans” realizuje transport wszelkiego rodzaju ładunków, w tym ponadgabarytowych i niebezpiecznych, w 49 krajach świata, na trzech kontynentach.